Vybrat zemi

Deutschland
Österreich
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
France
Nederland
Italia (Italiano)
Italien (Deutsch)
España
Suomi
United Kingdom
Sverige
Slovenija
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark
Norge
Všechny země

30 € sleva při minimální objednávce ve výši 200 € s kódem: EXTRA30EUR  💙

Ochrana dat

Ceníme si vašeho zájmu o naše webové stránky a naši společnost. Na ochranu vašeho soukromí považujeme klademe velký důraz. Přísně dodržujeme ustanovení GDPR a údaje zpracováváme podle jejich zásad.

Níže naleznete podrobné informace o společnosti "Blue Tomato" a způsobu zacházení s osobními údaji. Všechny zásady ochrany osobních údajů si můžete stáhnout zde.

1. Kdo jsme a kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů?

a) Skupina podniků a struktura firmy

Společnost Blue Tomato s.r.o., FN 80499g (dále jen Blue Tomato) je rakouská společnost se sídlem v Hochstraße 628, 8970 Schladming a tvoří součást skupiny společností Zumiez s mateřskou společností Zumiez International, LLC se sídlem v Lynnwoodu (USA) případně s její dceřinou společností, Zumiez Europe Holding s.r.o. se sídlem v Lucernu (Švýcarsko). Společnost Zumiez International LLC tvoří, co se týká GDPR, spolu se svými dceřinými společnostmi v Evropě skupinu podniků (dále jen Blue-Tomato).
Společnost Blue Tomato Austria je provozovatelem webové stránky Blue Tomato a souvisejících internetových činností a je operativně zodpovědná za všechny dceřiné společnosti skupiny Zumiez v Evropě. Sídlo skupiny společností a hlavní pobočka zodpovědná za záležitosti týkající se GDPR se nachází v Rakousku.
Všechny společnosti ve skupině se zavazují v rámci "závazných podnikových pravidel" chránit všechny osobní údaje. Další informace o možnosti uplatňování vašich práv naleznete v bodě 6.

b) Správce osobních údajů

Společnost Blue Tomato Austria rozhoduje o prostředcích a účelech zpracování údajů za všechny dceřiné společnosti skupiny Zumiez v Evropě. Zodpovědnost za zpracování údajů tedy nesou:

Blue Tomato GmbH (FN 80499g)
Hochstraße 628, 8970 Schladming (Österreich)
Mail: info@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

c) Správce pro ochranu údajů jmenovaný skupinou podniků

Christian Nitsche
Hochstraße 628, 8970 Schladming (Österreich)
Mail: datenschutz@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

d) Myracloud

Náš web využívá služby společnosti Myra Security GmbH (DE), Landsberger Str. 187, 80687 Mnichov. Účelem této služby je zajišťovat bezpečný a šifrovaný přenos dat přes internet (SSL), zlepšovat celosvětovou výkonnost webových stránek pomocí sítě Myra Content Delivery Network (CDN) a zvyšovat bezpečnost a ochranu před hackerskými útoky prostřednictvím Myra Hyperscale Web Application Firewall (WAF). Protože nám na ochraně vaší soukromí velmi záleží, vybrali jsme si Myru jako německého poskytovatele IT bezpečnosti, který spolehlivě splňuje vysoké standardy nařízení GDPR při zpracování vašich dat. Právní meta zpracování dat je legitimní záměr vykonatelny do výše podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Služba je povinná pro technickou bezpečnost našeho webu. Podrobnější informace o GDPR a Myra Security naleznete na stránkách GDPR společnosti Myra Security: https://www.myrasecurity.com/de/datenschutz/

2. Rozsah ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na skupinu společností Blue Tomato v Evropě, na všechny webové stránky společnosti Blue Tomato Austria, stejně jako na všechny další internetové aktivity, včetně stránek sociálních médií, zejména stránku fanoušků na Facebooku.

3. Jaké údaje Blue Tomato zpracovává a odkud pocházejí?

a) Jak získává Blue Tomato osobní informace?

Ke shromažďování dat dochází automaticky, např. prostřednictvím vašeho příspěvku na našich webových stránkách, jejich uvedením v obchodě atd., případně je získáváme od třetích stran, např. prostřednictvím objednávek přes obchodní platformy. Dále jsme oprávněni zpracovávat údaje získané z veřejně dostupných zdrojů.

b) Jaké údaje Blue Tomato zpracovává?

Společnost Blue Tomato zpracovává z důvodu minimalizace dat pouze ty údaje, které jsou potřebné k plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, případně souvisí s oprávněnými zájmy, samozřejmě za předpokladu, že jste nám výslovně vyjádřili souhlas. Je-li to možné, snaží se Blue Tomato (pseudo)-anonymizovat vaše osobní údaje. Více informací naleznete v bodě 12. Bezpečnostní opatření. Blue Tomato nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů zákazníků podle čl. 9 GDPR.

Mezi údaje zpracovávané společností Blue Tomato patří:
 

 •  - Osobní údaje, jako je jméno, adresa, datum a místo narození, adresa doručení a předání,
 •  - fyzické údaje, jako je hmotnost, výška, velikost bot, velikost oblečení – avšak pouze v míře neumožňující identifikovat vaši osobu,
 •  - kontaktní údaje, jako například telefonní číslo, e-mailová adresa,
 •  - elektronická data a informace jako jsou IP adresy, soubory cookie, pixely, aplikace apod .;
 •  - data objednávek,
 •  - reklamní a prodejní údaje,
 •  - obecná komunikační data, jako jsou dotazy a konzultace se zákaznickým servisem,
 •  - údaje shromážděné samotnou společností Blue Tomato nebo prostřednictvím jejích partnerů, například nákupní chování; platební preference a chování,
 •  - údaje o dodržování právních a úředních povinností,
 •  - informace nutné k plnění smluvních povinností, jako je záruka nebo garance vrácení peněz,
 •  - údaje o kreditní kartě jsou zpracovávány v šifrované verzi a pouze za účelem kontroly zneužití,
 •  - další údaje o účtu pouze v případě bankovních převodů a bezhotovostních plateb.

 

4. Za jakým účelem údaje zpracováváme a na základě jakého právního ospravedlnění?

Společnost Blue Tomato vám nabízí ten nejlepší sortiment a nejlepší výběr produktů a služeb přizpůsobený vašim preferencím a zájmům. Musíme však brát v úvahu specifika daných zemí, jako je jazyk, měna, případně odlišná pravidla a předpisy.

Údaje zpracováváme na základě stanovených právních ospravedlnění a s nimi souvisejících účelů.

a) Plnění (před-)smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) zahrnuje:

 •  Uskutečnění vašeho nákupu dle našich podmínek,
 •  poradenství a zákaznickou podpora při nákupu,
 •  poskytování služeb (například organizace kurzů, cest),

b) Ochrana oprávněných zájmů společnosti Blue Tomato nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f)

Nabízíme Vám bezstarostné nakupování jak v našem internetovém obchodě, tak v těch kamenných, nejlepší služby a poradenství, služby týkající se cestování, sportovní kurzy, soutěže a další akce a v neposlední řadě i účast ve všech nabízených akcích společnosti "Blue World". Poskytujeme informace o produktech, trendech, inovacích a proto musíme shromažďovat, ukládat, zpracovávat a analyzovat poskytnuté údaje.

Mezi oprávněné zájmy společnosti Blue Tomato nebo třetí strany patří:

 •  marketingové aktivity, zejména tvoření personalizovaných reklam ve spolupráci s třetími stranami, např. reklamními partnery,
 •  realizace věrnostních programů pro zákazníky,
 •  možnost založení zákaznického účtu a profilu zákazníka na webových stránkách Blue Tomato
 •  zpracování a ukládání komunikace po telefonu či jinou formou (např. v případě stížností, dotazů dle bodu 6),
 •  zpracování a odeslání objednávky zpracovatelem, například dopravcem, jemuž může být sdělena vaše e-mailová adresa za účelem možnosti doručení balíku a kontaktování odesílatele,
 •  zachování funkčnosti našich webových stránek, internetových obchodů a dalších online médií společnosti Blue Tomato,
 •  analýza nákupního chování s pomocí společnosti Blue Tomato a jejích reklamních partnerů,
 •  monitorovací opatření na ochranu zaměstnanců, zákazníků, majetku společnosti Blue Tomato, dodavatelů a dalších partnerů,
 •  vymáhání právních nároků a obrana proti neoprávněným požadavkům,
 •  opatření umožňující předcházet podvodům a bojovat s nimi, např. s podvody s platebními kartami,
 •  konzultace s úvěrovými kancelářemi a výměna údajů za účelem kontroly úvěruschopnosti,
 •  provádění opatření pro další rozvoj nabídky výrobků a služeb,
 •  statistická hodnocení,
 •  hlasování, rozvoj podnikání a strategická opatření v rámci skupiny podniků Blue Tomato.

 • Proti zpracování údajů založeném na oprávněných zájmech, se můžete v ojedinělých případech ohradit na základě článku č. 21 GDPR. O tomto se dozvíte více v bodě 6.

  c) Udělení souhlasu (čl. 6 odst. 1 oddělení a)

  dle bodů a) a b)Společnost Blue Tomato zpracovává vaše osobní údaje pouze po udělení souhlasu, např. s odebíráním novinek nebo s používáním souborů cookie (více se dočtete v bodě 10: "Směrnice cookie"). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Viz také bod 6.

  5. Kdo může získat přístup k vašim údajům?

  a) Obecná ustanovení

  Pravidla společnosti Blue Tomato jasně vymezují, kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům. V rámci skupiny společností Blue Tomato mají k vašim údajům přístup pouze ti zaměstnanci, kteří jej potřebují k plnění smluvních, právních a regulačních povinností a úkonů a k ochraně oprávněných zájmů uvedených v bodě 3.b).
  Vaše údaje budou také k dispozici zpracovatelům pověřeným Blue Tomatem, tj. společnostem, které nám pomáhají naplnit naše firemní cíle a úkoly, jako jsou IT společnosti, poskytovatelé plateb, dodavatelé, spediční firmy, tiskárny, partneři pro validaci adres (pracujeme s Loqate), v rozsahu nezbytném ke splnění úkolů, které jim byly přiděleny. Blue Tomato uzavírá s těmito zpracovateli písemné dohody, které vyžadují dodržování totožných směrnic jako Blue Tomato.
  Kromě toho mohou prostřednictvím společnosti Blue Tomato získat přístup k vašim údajům třetí strany, s nimiž společnost Blue Tomato spolupracuje v souvislosti s uvedenými účely zpracování nebo kteří mohou mít oprávněný zájem o spolupráci, např. inkasní agentury, poskytovatelé plateb, obchodní platformy,– využíváte-li je při nákupu u Blue Tomato.
  Vzniknou-li jisté právní či úřední povinnosti, mohou vaše údaje obdržet i veřejné orgány.

  b) Přenos údajů do třetích zemí

  Převod údajů do zemí mimo EU probíhá pouze v případě, že má daná země odpovídající úroveň ochrany podle článku 45 GDPR, případně pokud poskytla jinou záruku toho, že je schopná dostatečně chránit vaše údaje podle článku 46 GDPR.
  Společnost Blue Tomato vypracovala v rámci skupiny společností závazná podniková pravidla o ochraně údajů (závazné firemní předpisy) podle čl. 46 odst. 2. písm. b) jako doplněk ke standardním doložkám o ochraně údajů použitých v souladu s čl. 46 odst. 2. písm. c). Blue Tomato poskytuje údaje na základě těchto záruk.

  c) Přenos údajů do USA

  Pro úplnost připomínáme, že ve Spojených státech existují kontrolní opatření orgánů USA, která obecně umožňují uchovávání všech osobních údajů všech osob, jejichž údaje byly přeneseny z EU nebo Švýcarska do USA. A to bez jakéhokoli rozlišení, omezení nebo výjimky činěných v závislosti na sledovaném cíli a bez stanovení objektivních kritérií umožňujících vymezit přístup veřejných orgánů k údajům a jejich následné využití na velmi specifické a přísně omezené účely v případě potřeby zásahu. Dále upozorňujeme na to, že v USA neexistuje pro subjekty údajů žádný právní prostředek, který by jim umožnil získat přístup k údajům, které se jich týkají či získat právo na jejich opravu nebo vymazání, ani žádnou účinnou právní ochranu proti obecným právům amerických úřadů. Na tuto skutečnost vás tedy výslovně upozorňujeme, abyste byli plně informováni předtím, než učiníte rozhodnutí o souhlasu se zpracováním vašich údajů.
  Dále zdůrazňujeme, že Spojené státy a zejména společnosti mimo rámec "EU-US a Swiss-US Privacy Shield Framework" nemají dostatečnou úroveň ochrany údajů.

  6. Jak dlouho údaje zpracováváme a ukládáme?

  Vaše údaje ukládáme po celou dobu obchodního vztahu a dále za účelem propagační činnosti v rámci legitimních zájmů, neodporuje-li tento způsob zpracování 21 GDPR a v případě, že jste nám dali potřebný souhlas. Další informace naleznete v bodě 7.
  Na základě právních požadavků na skladování a dokumentaci můžeme být povinováni ukládat vaše údaje déle. Patří mezi ně zejména federální daňový zákoník (BAO) a rakouský obchodní zákoník (UGB), jakož i další vnitrostátní a evropské právní předpisy.
  Kvůli záručním povinnostem a zárukám našich dodavatelů je možné a nutné ukládat údaje po dobu 3 let(krátká promlčecí lhůta) a v ojedinělých případech i mnohem déle(dlouhá promlčecí lhůta). Toto můžeme být eventuálně povinováni učinit i na základě právních předpisů.

  7. Vaše práva jako subjektů údajů.

  GDPR vám zaručuje komplexní ochranu a právo na informace, jakož i právo na námitky a odvolání souhlasu. Se svou žádostí či stížností se můžete vždy obrátit na pracovníka zodpovědného za ochranu dat v rámci společnosti Blue Tomato.
  Příslušným odpovědným orgánem pro skupinu společností je rakouský úřad pro ochranu údajů. I ten můžete v případě stížnosti kontaktovat www.dsb.gv.at
  Práva, jejichž dodržování můžete bezplatně vyžadovat, zahrnují:

  a) právo na informace dle čl. 15 GDPR

  Máte právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, stejně jako na jejich opravu, zablokování nebo smazání, případně na odvolání uděleného souhlasu. Chcete-li se informovat o způsobu nakládání s vašimi údaji, obraťte se na námi pověřeného pracovníka.

  b) Právo na opravu podle článku 16 GDPR

  Vaše údaje již nejsou aktuální, chcete uplatnit svá práva nebo máte jinou žádost? Podělte se o to s našimi zaměstnanci oddělení pro zákazníky.
  E-mail: info@blue-tomato.com
  Tel: +43 3687-2422-333

  c) Právo na vymazání nebo omezení souhlasu podle čl. 17 a 18 GDPR

  Na požádání a za podmínek uvedených v článku 17 GDPR odstraníme vaše údaje, nejsme-li oprávněni k jejich opětovnému použití.
  Za podmínek stanovených v článku 18 GDPR nebo v případě, že nemůžeme údaje vymazat, máte právo požádat o omezení zpracovávání údajů.
  Každopádně však budeme příjemce údajů o vašich obavách informovat a požádáme je, aby vaší žádosti vyhověli.

  d) Právo na přenos dat: regulováno v čl. 20 GDPR

  Máte právo vyžadovat poskytnutí uložených údajů.

  e) Právo na námitku dle čl. 21 GDPR a o zrušení dle čl. 13 GDPR.

  Probíhá-li zpracovávání údajů na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat.
  Zpracováváme-li údaje na základě našich oprávněných zájmů, můžete proti tomu vznést námitku na základě čl. 21 GDPR. Ihned zkontrolujeme, zda je vaše žádost oprávněná.
  Chcete-li vznést námitku či odvolat souhlas, kontaktujte prosím náš zákaznický servis nebo pracovníka odpovědného za ochranu údajů.

  f) Rozhodnutí proběhne automaticky a v ojedinělých případech včetně profilování podle čl. 22 GDPR

  Máte právo ohradit se proti automatizovanému rozhodování a profilování, nemění-li se tím právní účinky či pokud je to nějakým způsobem významně neovlivňuje.

  Blue Tomato využívá automatizované rozhodování a profilování podle bodu 9.

  8. Musíte nám poskytnout osobní údaje?

  Vaše údaje jsou nezbytné pro zpracování objednávky. Pokud nám poskytnete údaje, ručíte za jejich pravdivost. V případě nepravdivých informací, například nesprávné informace o věku, jsme oprávněni požadovat vyrovnání vzniklé škody a v případě pokuty požadovat její proplacení.
  Nejste povinni poskytnout nám údaje či souhlas s jejich zpracováním v případě, že nejsou relevantní pro plnění smluvních podmínek.
  Z důvodu různých věkových omezení týkajících se souhlasu a oprávněnosti uzavírat obchody však potřebujeme v jistých případech znát váš věk.

  9. Automatizované rozhodování a profilování.

  a) Automatizované rozhodování.

  K automatizovanému rozhodování dochází pouze v případě, že se rozhodnete k nákupu na fakturu.

  Kontrola totožnosti a dostatečných prostředků při zvolení platební metody "nákup na fakturu"
  Pokud se rozhodnete v procesu objednávky použít platební metodu "nákup na fakturu", budete požádáni o souhlas s přenosem požadovaných údajů příslušnému poskytovateli plateb nutným k zpracování platby a o kontrolu totožnosti a kreditu. Pokud sdělíte souhlas, budou vaše data (jméno a příjmení, ulice, dům číslo, PSČ, místo, datum narození, telefonní číslo) a údaje týkající se vaší objednávky předána příslušnému poskytovateli plateb. Pro účely vlastních kontrol identit a úvěruschopnosti zprostředkovává poskytovatel plateb nebo pověřené partnerské společnosti údaje (ekonomickým) agenturám a následně od nich obdrží informace o úvěruschopnosti zjištěné na základě matematicko- statistických postupech, zahrnující například údaje o adrese. Příslušný poskytovatel plateb využívá prostředky třetích stran k odhalování podvodů a jejich předcházení. Třetí strany mohou údaje získané pomocí těchto nástrojů uchovávat v zašifrované verzi, aby byly čitelné pouze příslušným poskytovatelem plateb. Tak se děje pouze při zvolení platební metody "nákup na fakturu" skrze našeho spolupracujícího partnera, jinak budou automaticky po 30ti minutách vymazána.

  b) Profilování

  Blue Tomato se snaží zohlednit vaše osobní zájmy, preference a nákupní chování, abychom vám mohli poskytnout optimální nákupní zážitek jak v našem internetovém obchodě, tak i v těch kamenných. Za tímto účelem analyzujeme v rámci právních ustanovení na základě vámi poskytnutých údajů vaše nákupní a internetové chování. Co se týká využívání souborů cookie a pixelů, požadujeme dle směrnic cookie váš souhlas, není-li použití údajů nezbytné pro komunikaci. Bez vašeho souhlasu tedy není v rámci legitimních zájmů Blue Tomato zpracovávání dat přípustné. Více o tom v bodě 10. Směrnice Cookies.

  10. Zásady cookie, analýzy stránek, reklamy na sociálních médiích a e-mailu

  a) Obecné informace o používání souborů cookie

  Na různých stránkách používáme soubory cookie a pixely, díky kterým jsou návštěvy našeho webu příjemnější a které umožňují využívání určitých funkcí. Jedná se o malé textové nebo obrazové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo jsou součástí našich webových stránek. Ty pomáhají identifikovat chování uživatele při surfování na internetu a tím umožňují přizpůsobit části webových stránek nebo určité informace vašim zájmům. Blue Tomato používá "Cookie první strany" a "cookie třetích stran". Zdrojem "cookie první strany" je provozovatel webových stránek, tedy v tomto případě Blue Tomato. Soubory cookie třetích stran spravují třetí strany (poskytovatelé internetových marketingových služeb apod.), kteří je umisťují na naše stránky na základě s námi uzavřené smlouvy. Díky cookie první strany můžete být rozpoznáni jako uživatel pouze na té stránce, ze které soubor cookie pochází, nikoli na jiných doménách. Vaše údaje tedy nebudou zpřístupněny třetím stranám.
  Soubory cookie třetích stran nastavují dodavatelé, kteří shromažďují informace o uživateli prostřednictvím smluvního vztahu se společností Blue Tomato za účelem optimalizace a / nebo personalizace marketingových aktivit.

  Společnost Blue Tomato rozděluje použití souborů cookie/pixelů na

  •  nezbytné (pouze cookies první strany)

  Jedná se o ty soubory, které jsou nezbytné pro udržení komunikace, nezbytných funkcí a / nebo poskytování informací. Ty se nastavují automaticky a jsou po ukončení relace prohlížeče nebo uplynutí určeného času smazány.

  •  důležité (cookies první strany a cookies třetích stran)

  Jedná se o ty soubory, které zůstávají jistou dobu uloženy ve vašem počítači a zajišťují, že vás BlueTomato při další návštěvě stránky rozpozná a ušetří vám tak díky uložení údajů čas s vyplňováním formulářů. Tyto soubory cookie se nastavují za účelem využívání různých funkcí a obsahují pouze obecné anonymizované informace o vašem přístupu na webové stránky (nikoli o jejich obsahu), aby poskytly Blue Tomato další informace o těchto přístupech pro statistické účely nebo umožnily analýzu navigačního chování (anonymně) na webových stránkách, a tím jejich zlepšení.

  •  Reklamní soubory cookie / pixel, (soubory cookie třetích stran)

  Jedná se o takové soubory, které slouží k přizpůsobení nabídek a služeb vašim touhám, zájmům a preferencím a umožňují nám poskytovat vám nabídky ušité na míru s ohledem na vaše potřeby. Nejsme však oprávněni je používat bez vašeho souhlasu.

   

  b) Cookies / pixely používané společností Blue Tomato

  V následující části vám poskytneme kompletní popis všech námi používaných souborů cookie / pixelů zpracovávajících osobní údaje.

  Cookies / pixely používané společností Blue Tomato

  c) Odvolání souhlasu a vznesení námitky

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a smíte vznést námitku proti používání takových souborů cookie / pixelů, které souhlas nevyžadují, není-li jejich používání nezbytné a je-li deaktivace technicky možná. Poukazujeme však na to, že bez udělení souhlasu vám nemusí být umožněno využívání všech funkcí webové stránky.

  Máte několik možností, jak zabránit používání souborů cookie / pixelů nebo zrušit již udělený souhlas.
  Běžné prohlížeče nabízejí možnost zabránit aktivaci souborů cookie. Pod následujícími odkazy naleznete návody pro různé prohlížeče:

   

  Rozšířeních prohlížeče, jako například Ghostery , umožňuje zakázání jednotlivých souborů cookie a díky němu můžete sami ovládat, které cookies povolíte a které ne. Instalace je jednoduchá, rychlá a dostupná pro všechny běžné prohlížeče.
  V případě "souborů cookie třetích stran" nabízejí možnost deaktivace často sami poskytovatelé služeb. Ty nejdůležitější dodatečně uvádíme uvedeny v bodě d).
  Navíc vám Blue Tomato při každé návštěvě nabízí možnost dát či odepřít souhlas pomocí banneru cookie.

  d) Analýza webových stránek a sociální média

  GOOGLE ANALYTICS

  Google Analytics je nástroj od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá cookies – textové soubory uložené ve vašem počítači,které umožňují Googlu analyzovat využívání služeb Blue Tomato. Informace o používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) shromážděné pomocí cookie jsou obvykle odesílány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. My z Blue Tomato si dovolujeme vás upozornit, že na našich webových stránkách byla činnost Google Analytics rozšířena pomocí kódu "gat._anonymizeIp();;", který umožňuje anonymní sběr IP adres (takzvané maskování IP adres). Společnost Google zaznamenává vaši IP adresu pouzeevE zkrácené podobě, což zaručuje anonymizaci , a tudíž znemožňuje vytvoření propojení s konkrétním uživatelem. V případě aktivování anonymizace adresy IP na našich stránkách bude vaše IP adresa nejprve zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google využívá tyto informace k vyhodnocení vaší aktivity na webových stránkách společnosti Blue Tomato, sestavování zpráv o aktivitách webových stránek Blue Tomato a k dalším způsobům využívání Blue Tomato souvisejícím s poskytováním služeb přes internet. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojena s jinými Google daty . Převod těchto údajů společností Google třetím stranám probíhá pouze na základě právních předpisů nebo v souvislosti se zpracováním údajů z objednávek. Společnost Google v žádném případě nepropojí vaše údaje s dalšími údaji shromážděnými společností Google. Udělením souhlasu umožňujete zpracovávání shromážděných údajů společností Google výše popsaným způsobem za uvedenými účely. Ukládání souborů cookie můžete zabránit pomocí nastavení prohlížeče dle bodu 10 c); Blue Tomato však poukazuje na to, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce našeho webu. Shromažďování údajů vygenerovaných pomocí cookie a souvisejících s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a nainstalováním doplňku, který naleznete pod tímto odkazem. Další informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí viz http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Služba DOUBLECLICK od GOOGLE

  Doubleclick je služba od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba DoubleClick společnosti Google využívá soubory cookie k zobrazování zájmově orientované reklamy. Vašemu prohlížeči bude přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID) umožňující zkontrolovat, které reklamy se ve vašem prohlížeči zobrazily. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Použití souborů DoubleClick cookie umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat reklamy na základě předchozích návštěv webových stránek společnosti Blue Tomato či jiných webových stránek. Informace vygenerované pomocí cookies jsou odesílány společností Google pro vyhodnocení na server do USA, kde jsou následně uloženy. Převod těchto údajů společností Google třetím stranám probíhá pouze na základě právních předpisů nebo v souvislosti s zpracováváním údajů z objednávek. Společnost Google nebude v žádném případě slučovat vaše údaje s jinými shromážděnými údaji. Používáním webové stránky Blue Tomato souhlasíte se zpracováním údajů společností Google výše uvedeným způsobem za popsaným účelem. Pomocí nastavení Vašeho prohlížeče můžete zabránit ukládání všech cookies, dovolujeme si Vás však upozornit, že v tomto případě nemusíte být nadále schopni plně používat všechny funkce našich webových stránek. Zároveň můžete také zabránit přenosu dat generovaných pomocí souborů cookie a vztahujících se k vašemu používání webové stránky do společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk do vašeho prohlížeče dostupný v rámci rozšíření Deaktivace služby DoubleClick. , který je k dispozici zde.

  ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK METODAMI ECONDA, OPTIMIZELY A INTELLIAD

  Za účelem požadovaného vývoje a optimalizace webových stránek, jsou využívána, shromažďována a uchovávána anonymní data a z nich následně vytvářeny uživatelské profily za použití pseudonym pomocí řešení a technologií firem econda GmbH (http://www.econda.de), Optimizely, Inc. (https://www.optimizely.com/) a intelliAd Media GmbH (www.intelliad.de) a Google Tag Manager. Za tímto účelem mohou být cookies použity ke znovurozpoznání internetového prohlížeče. Profily uživatelů však nejsou bez výslovného souhlasu návštěvníka sloučeny s údaji o nosiči pseudonymu. Zejména IP adresy jsou okamžitě po převzetí zašifrovány, což zabraňuje jejich přiřazení k uživatelským profilům. Návštěvníci naší webové stránky se mohou proti shromažďování a ukládání dat kdykoliv ohradit na následujících místech:

  vznést námitku Econda
  vznést námitku intelliAd
  vznést námitku Optimizely

  POUŽÍVÁNÍ ROZŠÍŘENÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

  WNepoužíváme žádná rozšíření na propojení se sociálními médii. Značky a loga Facebooku, Instagramu, Pintarestu, Twitteru a Youtube, které jsou zobrazeny na stránkách Blue Tomato, představují pouze odkazy na naše stránky a profily na těchto sítích. Kliknutím na jednu z těchto ikon nesdělujete poskytovateli služeb žádné osobní informace.
  Na těchto stránkách můžete sdílet a zobrazovat obsah Blue Tomato. Využíváním služeb příslušného poskytovatele souhlasíte s jeho pravidly o ochraně osobních údajů. Viz také naše poznámky pod bodem 12, odkazy na externí webové stránky.

  e) E-mailová reklama

  Přihlášením se k odběru newsletteru bude vaše až do zrušení e-mailová adresa použita pro reklamní účely. Můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz "Odhlásit se" na konci newsletteru, aniž byste museli vynaložit další náklady kromě nákladů na zprostředkování služby dle základních sazeb poskytovatele. Odběratelům novinek e-mailem pravidelně zasíláme pečlivě vybrané nabídky na produkty z našeho sortimentu. Za účelem individualizace a vylepšení zpravodaje oslovila Blue Tomato společnost Emarsys. Propojením různých komunikačních kanálů se pomocí souborů cookie vytvářejí záznamy, které umožňují společnosti Blue Tomato informovat vás o nejvhodnějších produktech a nejaktuálnějších nabídkách. Tím, že se přihlásíte k odběru zpravodaje, souhlasíte s předáním vaší e-mailové adresy společnosti Emarsys.

  Pokud si nepřejete, aby společnost Blue Tomato ukládala soubory cookies, ke kterým potřebujeme váš souhlas, nebo pokud chcete odvolat souhlas, který jste udělili s ukládáním souborů cookies, můžete tak učinit zde. Upozorňujeme, že v tomto případě budou některé funkce na webu omezeny. Podrobnější informace naleznete v našich zásadách použití souboru cookies.

  11. Naše bezpečnostní opatření

  Vaše osobní údaje budou během objednávky zašifrovány pomocí "Secure Socket Layer" (SSL), což znemožňuje přenos adres přes internet (výjimku tvoří přihlášení k odběru novinek). Zde používáme vysoce zabezpečené 128bitové šifrování (SSL 3.0, RC4) od společnosti GeoTrust. Údaje o kreditní kartě se neukládají, jsou shromažďovány a zpracovávány přímo příslušným poskytovatelem plateb.
  Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.
  Dodržujeme zásady GDPR podle článku 5 ve všech zpracovatelských činnostech a podrobujeme je důkladnému přezkumu v rámci našeho systému řízení ochrany údajů. Kromě toho provádíme pravidelné externí audity ochrany soukromí.
  Přístup k zákaznickému účtu je možný pouze po zadání vámi zvoleného hesla. Po ukončení komunikace s námi byste vždy měli zabránit přístupu k důvěrným přístupovým informacím a zavřít okno prohlížeče, zejména pokud sdílíte počítač s dalšími osobami.

  12. Odkazy na externí webové stránky

  Webové stránky společnosti Blue Tomato obsahují odkazy (zástupce) na webové stránky dalších firem. Blue Tomato nemá žádný vliv na stav a obsah těchto webových stránek. Stejně tak nemůže společnost Blue Tomato kontrolovat, jak poskytovatelé těchto webových stránek nakládají s vašimi údaji. Zásady ochrany osobních údajů a naše zodpovědnost se proto nevztahuje na propojené webové stránky. Další dotazy směřujte tedy prosím přímo na tyto společnosti.