Valitse maat

Deutschland
Österreich
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
France
Nederland
Italia (Italiano)
Italien (Deutsch)
España
Suomi
United Kingdom
Sverige
Slovenija
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark
Norge
Lisää maita

Tietoturva

Kiitos mielenkiinnosta verkkosivustoamme ja yritystämme kohtaan. Pidämme yksityisyyden suojaa erittäin tärkeänä asiana. Siksi noudatamme tarkasti yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja periaatteita.

Tämä asiakirja sisältää perusteelliset tiedot "Blue Tomatosta" ja siitä, kuinka tietojasi käsitellään. Voit ladata koko tietosuojakäytännön omalla kielelläsi täältä.

1. Keitä me olemme, ja kuka on vastuussa tietojenkäsittelystä?

a) Yrityksen rakenne ja konserni

Blue Tomato GmbH, yritystunnus 80499g (jäljempänä Blue Tomato Itävalta) on itävaltalainen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Hochstraße 628, 8970 Schladming. Blue Tomato Itävalta on osa Zumiez-konsernia, jonka emoyhtiö on Zumiez International, LLC (pääkonttori Lynnwoodissa Yhdysvalloissa), ja vastaavasti osa tytäryhtiötä Zumiez Europe Holding GmbH (pääkonttori Luzernissa Sveitsissä. Zumiez International LLC ja sen tytäryhtiöt Euroopassa muodostavat (jäljempänä vain Blue Tomato) yleisessä tietosuoja-asetuksessa annetun määritelmän mukaisen konsernin.
Blue Tomato Itävalta pitää yllä Blue Tomaton verkkosivustoa ja kaikkia verkkotoimintoja ja on vastuussa kaikkien Zumies-konsernin eurooppalaisten tytäryhtiöiden toimista. Yleisen tietosuoja-asetuksen määritelmien mukainen keskushallinto- ja päätoimipaikka on Itävalta.
Kaikki konsernin yritykset sitoutuvat suojaamaan henkilötietoja yritystä koskevien sitovien sääntöjen mukaisesti. Lisätietoja oikeuksiesi toteuttamisesta on kohdassa 6.

b) Tietosuojavastaava

Blue Tomato Itävalta päättää kaikkien Zumiez-konsernin eurooppalaisten tytäryhtiöiden osalta, kuinka ja mitä tarkoitusta varten tietoja käsitellään. Niinpä tietojenkäsittelystä on vastuussa

Blue Tomato GmbH (yritystunnus 80499g)
Hochstraße 628, 8970 Schladming, Itävalta
Sähköposti: info@blue-tomato.com
Puh.: +43 3687-2422-333

c) Konsernin nimeämä tietosuojavaltuutettu

Christian Nitsche
Hochstraße 628, 8970 Schladming, Itävalta
Sähköposti: datenschutz@blue-tomato.com
Puh.: +43 3687-2422-333

2. Tietosuojakäytännön soveltamisala

Tämä tietosuojakäytäntö koskee Blue Tomato -konsernia Euroopassa, kaikkia Blue Tomato Itävallan verkkosivustoja sekä muita verkkotoimintoja mukaan lukien sosiaalisen median sivustot ja niistä erityisesti facebook-kannattajasivusto.

3. Mitä tietoja Blue Tomato käsittelee, ja mistä käsiteltävät tiedot kerätään?

a) Mistä Blue Tomato saa henkilötietoja?

Keräämme tiedot itse esimerkiksi asiakkaan verkkosivustolle syöttämistä tiedoista, verkkokauppaan kirjautumisista ja muista vastaavista lähteistä. Saamme tietoja myös kolmansien osapuolten verkkosivustoilta, esimerkiksi muista kaupankäyntialustoilta tehdyistä tilauksista. Lisäksi voimme käsitellä tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista lähteistä.

b) Mitä tietoja Blue Tomato käsittelee?

Blue Tomato noudattaa tietojen minimoinnin periaatteetta, eli käsiteltäväksi otetaan vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia sopimusten täyttämisen tai oikeutettujen etujen kannalta. Käsittelemme tietoja myös siinä tapauksessa, että annat siihen nimenomaisen suostumuksesi. Blue Tomato pseudonymisoi tietosi, sikäli kun se on mahdollista. Lue lisää kohdasta 12 (turvatoimet). Blue Tomato ei käsittele asiakkaidensa henkilötietoryhmiä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisesti.

Blue Tomato käsittelee seuraavia tietoja:
 

 •  - Henkilötiedot, kuten nimi, osoite, syntymäaika, syntymäpaikka ja postiosoite.
 •  - Fyysiset tiedot, kuten paino, pituus, kengänkoko ja vaatekoko, mutta vain siltä osin kuin niistä ei voi tunnistaa henkilöä.
 •  - Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 •  - Sähköisen liikenteen tiedot, kuten IP-osoitteet, evästeet, verkkojäljitteet, sovellukset jne.
 •  - Tilaustiedot.
 •  - Mainostus- ja myyntitiedot.
 •  - Tavanomaiset viestintätiedot, kuten kyselyt ja neuvot asiakaspalvelusta.
 •  - Blue Tomaton itse keräämät tai yhteistyökumppanilta saadut tiedot, kuten ostokäyttäytyminen, maksukäyttäytyminen ja mielenkiinnon kohteet.
 •  - Tiedot, joita tarvitaan lainsäädännöllisten ja virallisten velvoitteiden täyttämiseen.
 •  - Tiedot, joita tarvitaan takuun ja virhevastuun kaltaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.
 •  - Luottokorttitietoja käsitellään salattuina ja vain väärinkäytösten yhteydessä.
 •  - Muita tilitietoja käsitellään vain pankkimaksuissa ja (palautus)tilisiirtojen yhteydessä.

 

4. Minkä vuoksi tietoja käsitellään, ja mikä on käsittelyn oikeusperusta (oikeuttamisperuste)?

Blue Tomato haluaa tarjota kohdennetusti parhaat mahdolliset valikoimat sekä mahdollisimman paljon tuoteryhmiä ja palveluita. Tässä meidän on kiinnitettävä huomiota myös maakohtaisiin olosuhteisiin kuten kieleen, valuuttaan ja erilaisiin lainsäädännön vaatimuksiin.

Tietojenkäsittelymme oikeusperusta on eriteltynä alla, ja kohtiin on kirjattu myös niihin liittyvät tiedon käyttötarkoitukset.

a) Sopimusvelvoitteiden täyttäminen (yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b)

 •  Ostoksen toteuttaminen sopimusehtojemme mukaisesti,
 •  Neuvonta ja tiedustelut ostotapahtuman aikana.
 •  Palvelujen, kuten matkojen ja kurssien, valmistelu.

b) Blue Tomaton tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaaminen (artiklan 6 kohdan 1 alakohta f)

Keräämme, tallennamme, käsittelemme ja analysoimme mainittuja tietoja, jotta voisimme tarjota moitteettoman ostokokemuksen verkkokaupoissamme ja myymälöissämme, parhaan asiakaspalvelun ja parhaan neuvonnan. Tietojen avulla toteutamme palveluita, kuten matkoja, urheilukursseja, kilpailuja sekä muita tapahtumia ja osallisuuden kaikkiin Blue Worldin tarjouksiin. Lisäksi ne antavat mahdollisuuden tiedottaa asiakkaita tuotteista, trendeistä, uudistuksista ja palveluista.

Tähän liittyen Blue Tomaton tai kolmannen osapuolen oikeutettuja etuja ovat

 •  markkinointitoiminnan harjoittaminen, erityisesti personalisoitu mainonta yhteistyössä kolmansien osapuolten (esimerkiksi mainoskumppanien) kanssa
 •  kanta-asiakasohjelmien toteuttaminen
 •  asiakastilien ja -profiilien luonti Blue Tomaton verkkosivustoilla
 •  sähköpostien, puheluiden ja muiden viestintäsisältöjen tallentaminen ja käsittely (esimerkiksi valitusten ja tiedonsaantipyyntöjen yhteydessä kohdan 6 mukaisesti)
 •  tilauksen lähettäminen henkilötietoja käsittelevän tahon kautta (näitä ovat erityisesti kuljetusyritykset, jotka voivat saada postiosoitteen ja puhelinnumeron toimittaakseen ja seuratakseen tilauksia)
 •  verkkosivustojemme, verkkokauppojemme ja muiden Blue Tomaton verkkomedioiden ylläpito
 •  Blue Tomaton ja mainoskumppaneiden tekemä ostokäyttäytymisanalyysi
 •  valvontatoimenpiteet Blue Tomaton, kuljetusyritysten ja muiden kumppaneiden työntekijöiden, omaisuuden ja asiakkaiden suojelemiseksi
 •  oikeudellisten vaatimusten täytäntöönpano ja puolustautuminen perusteettomilta vaatimuksilta
 •  toimenpiteet petosten, kuten luottokorttipetosten, torjumiseksi
 •  luottotietojen pyytäminen ja tiedonvaihto luottokelpoisuuden varmistamiseksi
 •  tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen tähtäävät toimet
 •  tilastolliset arvioinnit
 •  Blue Tomato -konsernin sisäiset äänestäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja strategiset toimenpiteet.

 • Yksittäistapauksissa on mahdollista vastustaa oikeutetun edun mukaista tiedonkeruuta yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 perusteella. Lisätietoja on kohdassa 6.

  c) Käsittely suostumuksesta (artiklan 6 kohdan 1 alakohta a)

  Blue Tomato käsittelee henkilötietosi kohtien a) ja b) ulkopuolelle jäävissä tapauksissa vain, jos olet antanut siihen nimenomaisen lupasi. Näihin tapauksiin lukeutuvat esimerkiksi uutiskirjeet ja evästeiden käyttö (lisätietoja on kohdassa 10: evästekäytäntö). Voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Katso aiheeseen liittyen myös kohta 6.

  5. Kuka saa tietosi?

  a) Yleiset säännökset

  Blue Tomatolla on selkeät säännöt siitä, kenellä on pääsy henkilötietoihin. Blue Tomato -konsernissa asiakkaan tiedot menevät vain niille tahoille ja työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä sopimuksellisten, lakisääteisten tai valvonnallisten tehtävien ja velvollisuuksien täyttämiseen sekä kohdassa 3b mainittujen oikeutettujen etujen toteuttamiseen.
  Lisäksi tietosi ovat Blue Tomaton palveluksessa olevien käsittelijöiden saatavilla, eli sellaisten yritysten, jotka tukevat meitä täyttämään yrityksen tavoitteet ja tehtävät, kuten IT-yritykset, maksupalveluntarjoajat, hankkijat, toimittajat, painotalot ja osoitteen vahvistukseen käytetyt partnerit (me työskentelemme Loqaten kanssa), siinä määrin kuin se on tarpeen niille osoitettujen tehtävien suorittamiseksi. Blue Tomato tekee näiden henkilötietoja käsittelevien tahojen kanssa kirjallisia sopimuksia, jotka velvoittavat ne noudattamaan samoja tietosuojavaatimuksia kuin Blue Tomato.
  Lisäksi Blue Tomato tekee yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa edellä mainittuja tietojen käsittelyyn liittyviä tarkoituksia varten tai sellaisten tahojen kanssa, joilla on lainmukaisesti oikeus tietoihin. Tälläisiä tahoja ovat simerkiksi perintätoimistot ja maksupalveluyritykset sekä sellaiset kaupankäyntialustat, joiden kautta Blue Tomaton tuotteita voidaan ostaa.
  Lakisääteisten tai virallisten velvollisuuksien tapauksessa tiedot annetaan myös viranomaisille.

  b) Tiedonsiirto kolmansiin maihin

  Tietoja siirretään EU:n ulkopuoliseen maahan vain, jos siellä on riittävä tietosuojan taso yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 45 mukaisesti tai tietosuoja on muuten taattu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 mukaisesti.
  Blue Tomato on luonut konsernin sisällä tietosuojaviranomaisella hyväksytetyt, sisäiset tietosuojalausekkeet (yritystä koskevat sitovat säännöt) artiklan 46 kohdan 2 alakohdan b mukaisesti täydentääkseen tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita, jotka on otettu käyttöön artiklan 46 kohdan 2 alakohdan c mukaisesti. Blue Tomato siirtää tietoja näiden suojatoimien mukaisesti.

  c) Muu tiedonsiirto Yhdysvaltoihin

  Kokonaiskuvan vuoksi muistutamme, että Yhdysvaltojen viranomaisilla on käytössään valvontatoimia, jotka mahdollistavat yleisesti kaikkien EU:sta tai Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojen tallentamisen. Tallentaminen toteutuu ilman jaottelua, rajoituksia, tarkoitusperään pohjautuvia poikkeuksia tai objektiivisia perusteita, jotka rajaisivat Yhdysvaltain viranomaisten pääsyn tietoihin ja niiden myöhemmän käytön erityisiin ja tarkasti määriteltyihin tarkoituksiin tai oikeuttaisivat ne. Lisäksi huomautamme, että Yhdysvalloissa henkilöillä ei ole oikeussuojakeinoja päästä katsomaan hänestä tallennettuja tietoja tai vaikuttaa niiden korjaamiseen tai poistamiseen eikä tehokasta oikeussuojaa Yhdysvaltain viranomaisten yleisiltä käyttöoikeuksilta. Mainitsemme suoraan tämän oikeudellisen ja tosiasiallisen tilanteen, jotta voit päättää perustellusti, hyväksytkö tietojesi käsittelyn.
  Lisäksi huomautamme nimenomaisesti, että tietosuojataso ei ole riittävä Yhdysvalloissa eikä etenkään niissä yrityksissä, jotka toimivat EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen yksityisyyden suojaa koskevien Privacy Shield -sopimusten ulkopuolella.

  6. Kuinka kauan käsittelemme ja tallennamme tietoja?

  Tallennamme tiedot asiakassuhteen ajaksi ja sen yli harjoittaaksemme mainostoimintaa oikeutetun edun puitteissa, ellei asiakas perustellusti vastusta tietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukaisesti tai peru antamaansa suostumusta tietojen käsittelyyn. Lisätietoja on kohdassa 7.
  Tietojen säilyttäminen tätä kauemmin voi olla tarpeellista lakisääteisten velvollisuuksien tai dokumentointivelvollisuuksien noudattamiseksi. Näihin lukeutuvat muun muassa Itävallan liittovaltion verolain (Bundesabgabenordnung, BAO) ja yrityslain (Unternehmensgesetzbuch, UGB) mukaiset velvollisuudet.
  Tiedot tallennetaan kolmeksi vuodeksi (lyhyt vanhentumisaika) tavarantoimittajiemme virhevastuuvelvollisuuksien ja takuiden perusteella, ja huomattavasti pidempi säilytysaika (pitkä vanhentumisaika) on mahdollista ja tarpeellista, esimerkiksi silloin kun olemme siihen lakisääteisesti velvoitettuja.

  7. Oikeutesi asianomaisena henkilönä.

  Yleinen tietosuoja-asetus antaa kattavat suoja- ja tiedotusoikeudet sekä perumis- ja vastustamisoikeudet. Voit aina ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme, jos sinulla on toiveita tai valitettavaa.
  Konsernia koskeva valvontatoimivalta on Itävallan tietosuojaviranomaisella. Voit ottaa yhteyttä myös heihin valituksen yhteydessä. www.dsb.gv.at
  Alla on lueteltuna oikeudet, joita voit käyttää pääsääntöisesti maksutta.

  a) Oikeus saada pääsy tietoihin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 15 mukaisesti

  Sinulla on oikeus saada maksutta pääsy henkilötietoihisi ja sinusta tallennettuihin tietoihin, oikaista, lukita tai poistaa niitä tarvittaessa ja perua antamiasi suostumuksia. Ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme, jos haluat tietää, miten voit estää tietojesi käytön.

  b) Oikeus tietojen oikaisemiseen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 16 mukaisesti

  Ovatko tietosi muuttuneet? Haluatko käyttää oikeuksiasi? Onko sinulla jokin toive? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
  Sähköposti: info@blue-tomato.com
  Puh.: +43 3687-2422-333

  c) Oikeus tietojen poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 17 ja 18 mukaisesti

  Poistamme tietosi pyynnöstä ja yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 17 vaatimusten mukaisesti, ellei meillä ole oikeutta jatkaa tietojesi käyttöä.
  Ellemme voi poistaa tietojasi, voit vaatia, että rajoitamme niiden käyttöä yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukaisesti.
  Kaikissa tapauksissa kerromme toiveestasi kaikille tahoille, jotka saavat tietosi, ja pyydämme heitä noudattamaan sitä.

  d) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 20 mukaisesti

  Voit vaatia, että annamme sinulle sinusta tallentamamme tiedot.

  e) Vastustamisoikeus yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukaisesti ja perumisoikeus yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukaisesti

  Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti, voit perua suostumuksesi milloin tahansa.
  Jos käsittelemme tietojasi oikeutetun etumme perusteella, voit vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 perusteella. Tarkistamme heti, onko pyyntösi perusteltu.
  Ota yhteyttä asiakastukeen tai tietosuojavaltuutettuun, jos haluat käyttää vastustus- tai perumisoikeuttasi.

  f) Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 22 mukaiset automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

  Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.

  Blue Tomato hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa ja profilointia kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

  8. Onko meille pakko antaa tietoja?

  Tarvitsemme tietosi tilauksiesi käsittelyyn. Tietoja antaessasi olet velvollinen antamaan totuudenmukaista tietoa. Meillä on oikeus vaatia korvauksia kaikista meille koituvista vahingoista ja tehdä rikosoikeudellisista tapauksista ilmoitus viranomaisille, jos meille annetaan vääriä tietoja, kuten esimerkiksi väärä ikä.
  Sinulla ei ole velvollisuutta antaa tietojasi käytettäväksi tai suostumusta tietojesi käyttöön, jos ne eivät ole oleellisia sopimuksemme täytäntöönpanon kannalta.
  Täysivaltaisuudella ja oikeuskelpoisuudella on eri ikärajoja, joten tarvitsemme joka tapauksessa tiedon iästäsi.

  9. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

  a) Automaattinen päätöksenteko

  Automaattinen päätöksenteko toimii vain, jos päätät tehdä ostoksesi laskulle.

  Henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkistaminen, kun maksutapa on lasku
  Sinulta pyydetään suostumusta tarvittavien tietojen luovuttamiseksi maksusta huolehtivalle taholle maksun käsittelemiseksi sekä henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, jos valitset tilaustapahtumassa maksutavaksi laskun. Suostumuksellasi tietosi (etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, kotipaikka, syntymäaika, puhelinnumero) sekä tilaukseen liittyvät tiedot toimitetaan maksusta huolehtivalle taholle. Suorittaakseen henkilöllisyyden ja luottotietojen tarkistuksen maksusta huolehtiva taho lähettää tiedot edelleen luottotietopalveluun, joka antaa takaisin luottotietoja muun muassa osoitetietoja hyödyntävän matemaattis-tilastollisen menettelyn pohjalta. Lisäksi maksusta huolehtiva taho käyttää tarvittaessa kolmannen osapuolen apuvälineitä petosten havaitsemiseen ja estämiseen. Tarvittaessa kolmas osapuoli tallentaa tiedot salattuina siten, että vain maksusta huolehtiva taho pääsee tarkastelemaan niitä. Näitä tietoja käytetään vain, jos valitset maksutavaksi laskun yhteistyökumppaninamme toimivan maksutahon kautta. Muutoin tiedot poistetaan automaattisesti 30 minuutin kuluessa.

  b) Profilointi

  Blue Tomato pyrkii ottamaan huomioon kiinnostuksen kohteet, taipumukset ja ostokäyttäytymisen tarjotakseen verkkokaupoissaan ja myymälöissään parhaan mahdollisen ostokokemuksen. Tätä tarkoitusta varten analysoimme myös antamasi tiedot sekä osto- ja hakuhistoriasi lain säännösten puitteissa. Jos käytämme siihen evästeitä tai verkkojäljitteitä, pyydämme siihen lupaa evästekäytäntömme puitteissa, ellei käyttö sitten ole välttämätöntä viestinnän kannalta tai Blue Tomaton oikeutetun edun mukaista ja siten sallittua ilman suostumustasi. Lisätietoja on kohdassa 10. Evästekäytäntö

  10. Evästekäytäntö, web-analytiikka, sosiaalinen media ja sähköpostimainonta

  a) Yleistietoja evästeiden käytöstä

  Käytämme eri sivustoilla evästeitä ja verkkojäljitteitä, jotta voisimme tehdä vierailijoiden käyttökokemuksesta miellyttävän ja mahdollistaa tiettyjä toimintoja. Ne ovat pieniä teksti- tai kuvatiedostoja, jotka tallennetaan kävijän tietokoneeseen tai integroidaan verkkosivullemme. Ne auttavat seuraamaan, kuinka kävijä selaa sivustoa, ja mukauttamaan sivustolla esitettyä tietoa kävijälle sopivaksi. Blue Tomato käyttää tähän tarkoitukseen ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat Blue Tomaton itsensä verkkosivustonsa ylläpitoon asettamia evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeet tulevat joltain muulta taholta (esimerkiksi verkkomainontapalvelulta), joka laittaa evästeensä sivustollemme sopimuksesta. Ensimmäisen osapuolen eväste sallii kävijän tunnistamisen vain sillä verkkosivustolla, josta eväste on peräisin. Muut verkkosivustot eivät voi käyttää sitä tunnistamiseen. Tässä tapauksessa tietoja ei siis luovuteta kolmansille osapuolille.
  Kolmannen osapuolen evästeet tulevat kumppaneilta, joiden sopimus Blue Tomaton kanssa sallii niiden kerätä käyttäjätietoja markkinointitoiminnan optimoimiseksi ja kohdentamiseksi.

  Blue Tomato erottelee evästeet ja verkkojäljitteet seuraavasti

  •  tarpeelliset (vain ensimmäisen osapuolen) evästeet

  Nämä ovat evästeitä, jotka ovat välttämättömiä kommunikaation, oleellisten toimintojen ja/tai tietojen toimittamisen kannalta. Ne tulevat käyttöön automaattisesti, ja ne poistetaan selainistunnon päätyttyä tai ennalta määrätyn ajan kuluttua.

  •  oleelliset (ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen) evästeet

  Nämä evästeet säilyvät tietokoneellasi ennalta määrätyn ajan ja pitävät huolen siitä, että Blue Tomato tunnistaa tietokoneesi, kun avaat sivustomme seuraavan kerran, ja muistaa asetuksesi ja antamasi tiedot. Näin sinun ei tarvitse täyttää tietojasi lomakkeisiin uudelleen. Nämä evästeet otetaan käyttöön, kun hyödynnät tarjoamiamme toimintoja, tai ne sisältävät ainoastaan yleistä ja anonymisoitua tietoa siitä, kuinka käytät verkkosivustoa (ei niiden sisältöä). Näin Blue Tomato voi saada lisätietoa tilastollisia menetelmiä varten sekä analysoida sivuston käyttöä anonyymisti ja siten kehittää sivustoa.

  •  mainosevästeet / mainosjäljitteet (kolmannen osapuolen evästeet)

  Näiden evästeiden avulla voimme räätälöidä tarjontamme ja palvelumme toiveittesi, mielenkiinnon kohteittesi ja mieltymyksiesi mukaiseksi ja tarjota juuri sinulle sopivaa ja kohdennettua mainontaa. Niitä käytetään vain suostumuksellasi, jollemme sitten ole oikeutettuja käyttämään niitä ilman suostumustasi.

   

  b) Blue Tomaton asettamat evästeet / verkkojäljitteet

  Seuraavaksi luetellaan kaikki Blue Tomaton käyttämät evästeet ja verkkojäljitteet, joita käytetään henkilötietojen käsittelyyn.

  Blue Tomaton asettamat evästeet / verkkojäljitteet

  c) Peruminen ja vastustaminen

  Voit perua antamasi suostumuksen milloin tahansa ja vastustaa sellaisia evästeitä ja verkkojäljitteitä, joiden käyttöön ei tarvita suostumusta, jos ne eivät ole välttämättömiä ja poistaminen on teknisesti mahdollista. Huomautamme kuitenkin, että vastustustapauksissa emme voi tarjota verkkosivuston toimintoja täydellisinä.

  Tarjolla on useita tapoja vastustaa evästeiden ja verkkojäljitteiden käyttöä tai perua jo annettu suostumus.
  Yleisimmät selaimet tarjoavat mahdollisuuden estää evästeiden käyttö. Näissä linkeissä kuvataan selainkohtaisesti, kuinka se tapahtuu:

   

  Jotkut selainlaajennukset, kuten Ghostery, sisältävät työkalut yksittäisten evästeiden sulkemiseen ja hallintaan. Laajennus käy kaikkiin yleisiin selaimiin, ja sen asentaminen on helppoa ja nopeaa.
  Kolmansien osapuolten evästeiden tapauksessa palveluntarjoajat antavat usein mahdollisuuden poistaa evästeet käytöstä itse. Niistä tärkeimmät on lueteltu kohdassa d.
  Lisäksi Blue Tomato tarjoaa jokaisen uuden selainistunnon aikana mahdollisuuden evästeiden käytön sallimiseen tai kieltämiseen. Sivustolla on sitä varten evästepalkki.

  d) Web-analytiikka ja sosiaalinen media

  GOOGLE ANALYTICS

  Google Analytics on yrityksen Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ["Google"]) palvelu. Google Analytics käyttää evästeitä, eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat Googlen tekemän analyysin Blue Tomaton tarjonnan käytöstä. Verkkosivustoiltamme evästeiden avulla kerätyt käyttötiedot (IP-osoite mukaan lukien) siirretään pääsääntöisesti palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Blue Tomato huomauttaa, että Blue Tomaton verkkosivustoilla Google Analytics -ohjelmaa on laajennettu koodilla "gat._anonymizeIp();;", joka anonymisoi IP-osoitteiden kirjaamisen (ns. IP-maski). Google kirjaa IP-osoitteen vain lyhennetyssä muodossa, mikä takaa anonymiteetin eikä jätä mahdollisuutta tehdä päätelmiä henkilöllisyydestä. Google lyhentää IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa maissa, jotka kuuluvat Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen, kun IP-anonymisointi käynnistyy verkkosivustoillamme. Täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen Blue Tomaton verkkosivustojen käyttöä, laatiakseen siitä Blue Tomatolle raportteja ja tarjotakseen Blue Tomatolle muita verkkosivujen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google ei yhdistä Google Analytics -ohjelmasta saamaansa IP-osoitetta muihin tietoihin. Googlen siirtää tiedot kolmansille osapuolille vain, jos siihen on lakisääteinen vaatimus tai tietojenkäsittely on ulkoistettu. Google ei missään tapauksessa yhdistä tietojasi muihin Googlen keräämiin tietoihin. Suostumuksellasi hyväksyt, että Google käsittelee sinusta kerättyjä tietoja aiemmin kuvatulla tavalla ja mainittuihin käyttötarkoituksiin. Evästeiden tallentamisen voi estää selainohjelman asetuksista ja muilla kohdassa 10c mainituilla tavoilla. Blue Tomato huomauttaa kuitenkin, että tällaisessa tapauksessa kaikki sivuston ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä täydellisinä. Lisäksi voit estää Googlea saamasta ja käsittelemästä evästeen keräämiä ja verkkosivuston käytöstä kerättyjä tietoja (IP-osoite mukaan lukien) lataamalla ja asentamalla tässä linkissä olevan selainliitännäisen: linkki. Lisätietoja Google Analyticsistä ja tietosuojasta on tällä sivulla: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  DOUBLECLICK BY GOOGLE

  Doubleclick by Google on yrityksen Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ["Google"]) palvelu. Doubleclick by Google käyttää evästeitä tarjotakseen olennaista mainossisältöä. Sitä varten se osoittaa selaimelle pseudonymisoidun tunnisteen (ID), jolla seurataan, mitkä mainokset piilotetaan ja mitkä tuodaan esille. Nämä evästeet eivät sisällä henkilötietoja. DoubleClick-evästeet sallivat Googlen ja sen kumppaneiden verkkosivustojen ainoastaan valita mainoksia näytettäväksi Blue Tomaton verkkosivustolla tai muilla verkkosivustoilla tapahtuneiden aikaisempien verkkovierailujen perusteella. Analysointia varten Google lähettää evästeiden keräämät tiedot Yhdysvaltoihin palvelimelle, jonne ne tallennetaan. Googlen siirtää tiedot kolmansille osapuolille vain, jos siihen on lakisääteinen vaatimus tai tietojenkäsittely on ulkoistettu. Google ei missään tapauksessa yhdistä tietoja muihin Googlen keräämiin tietoihin. Käyttämällä Blue Tomato -sivustoa suostut siihen, että Google käsittelee sinusta kerätyt tiedot aiemmin mainitulla tavalla ja mainittuihin käyttötarkoituksiin. Evästeiden tallentamisen voi estää selainohjelman asetuksista. Huomautamme kuitenkin, että tällaisessa tapauksessa kaikki sivuston toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä täydellisinä. Lisäksi voit estää Googlea saamasta ja käsittelemästä evästeen keräämiä ja verkkosivuston käytöstä kerättyjä tietoja lataamalla ja asentamalla tässä linkissä olevan selainliitännäisen (kohdassa DoubleClickin poistaminen käytöstä): linkki.

   

  YRITYSTEN ECONDA, OPTIMIZELY JA INTELLIAD TEKEMÄ WEB-ANALYYSI

  Tämän verkkosivuston tarkoituksenmukaiseen ylläpitoon ja optimointiin kerätään ja tallennetaan anonymisoidusti tietoa, josta luodaan myös pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja. Tähän tarkoitukseen käytetään yritysten Econda GmbH (http://www.econda.de), Optimizely, Inc. (https://www.optimizely.com/) ja intelliAd Media GmbH (www.intelliad.de) ratkaisuja ja teknologioita sekä Google Tag Manager -työkalua. Tätä varten voimme käyttää evästeitä, jotka mahdollistavat selainohjelman tunnistamisen. Käyttäjäprofiilia ei kuitenkaan yhdistetä pseudonyymiin ilman kävijän nimenomaista suostumusta. Erityisesti IP-osoitteista tehdään heti sivustolle tultaessa tunnistamattomia, jotta käyttäjäprofiileja ei olisi mahdollista yhdistää IP-osoitteisiin. Tällä verkkosivustolla vierailevat voivat milloin tahansa vastustaa tietojen keruuta ja tallentamista vastaisuudessa seuraavista linkeistä:

  Econda
  intelliAd
  Optimizely

  SOSIAALISEN MEDIAN LAAJENNUSTEN KÄYTTÄMINEN

  Emme käytä sosiaalisen median laajennuksia. Blue Tomaton verkkosivustolla näkyvät logot, joihin lukeutuvat Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter ja Youtube, ovat pelkkiä linkkejä palvelujen sivustoille. Emme anna palveluntarjoajalle minkäänlaisia henkilötietoja, kun tällaista logoa napsautetaan verkkosivustollamme.
  Palveluntarjoajien sivustoilla voi jakaa ja näyttää Blue Tomaton sisältöjä. Näiden palvelujen käyttö tapahtuu palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöjen alaisena. Katso myös kohta 12: linkit muille sivustoille.

  e) Sähköpostimainonta

  Käytämme uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteita pelkästään omiin mainostarkoituksiimme, kunnes uutiskirjeen tilaus perutaan. Peruminen on mahdollista milloin tahansa, ja se tapahtuu napsauttamalla uutiskirjeen lopussa olevaa perumislinkkiä. Tästä ei koidu muita kuluja kuin mahdolliset internet-operaattorin veloittamat maksut. Lähetämme uutiskirjeen tilanneille säännöllisesti tarkoin valikoituja tarjouksia sähköpostissa. Blue Tomato hyödyntää yrityksen Emarsys palveluja, joilla luodaan yksilöityjä ja tavanomaista parempia uutiskirjesisältöjä. Blue Tomato yhdistää erilaisia viestintäkanavia ja hyödyntää evästeitä luodakseen tallenteita, jotka mahdollistavat tarpeellisten ja ajankohtaisten tuotteiden ja tarjouksien kohdentamisen sinulle. Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt, että toimitamme sähköpostiosoitteesi edelleen Emarsys-yritykselle.

  Jos et halua Blue Tomaton tallentavan sellaisia evästeitä joihin tarvitsemme suostumuksesi tai jos haluat muuttaa aikaisemmin antamaasi suostumusta, voit tehdä sen täällä. Huomioithan kuitenkin, että tämä saattaa vaikuttaa verkkosivustomme toimintoihin.
  Löydät lisätietoa tästä eväste politiikastamme.

  11. Turvallisuustoimet

  Tilaustapahtumassa henkilötietosi liikkuvat internetin kautta Secure Socket Layer -protokollalla salattuna (poikkeuksena on osoitteensiirto uutiskirjetilauksessa). Tähän käytämme GeoTrustin erittäin turvallista 128-bittistä salausta (SLL 3.0, RC4). Emme tallenna luottokorttitietoja, vaan niiden kerääminen ja käsittely tapahtuu maksupalveluntarjoajan toimesta.
  Suojaamme verkkosivustomme ja muut sellaiset järjestelmät teknisillä ja organisatorisilla menetelmillä, jotta tietosi eivät katoaisi eikä niitä poistettaisi, käytettäisi, muutettaisi tai levitettäisi luvattomasti.
  Noudatamme aina yleisen tietosuoja-asetuksen artiklaa 5 tietoja käsitellessämme ja tarkastamme kaikki käsittelytoimet tietosuojamenettelymme mukaisesti. Lisäksi teetämme säännöllisesti ulkoisia tietosuojatarkastuksia.
  Asiakastilillesi on mahdollista päästä vain henkilökohtaisen salasanasi avulla. Pidä kirjautumistietosi aina salassa ja sulje selaimen ikkuna heti, kun olet päättänyt asioinnin kanssamme. Tee niin etenkin siinä tapauksessa, että käytät jaettua tietokonetta.

  12. Linkit ulkoisille verkkosivustoille

  Blue Tomaton verkkosivustot sisältävät linkkejä muiden yritysten verkkosivustoille. Blue Tomato ei voi vaikuttaa niiden laatimistapaan tai sisältöön. Blue Tomato ei voi vaikuttaa myöskään siihen, kuinka nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja verkkosivustoillaan. Tietosuojakäytäntömme, vastuumme ja korvausvelvollisuutemme eivät ulotu verkkosivuille, joihin julkaisemme linkkejä. Ota yhteyttä suoraan näihin yrityksiin, jos sinulle jää vielä jotain kysyttävää.