Välj land

Deutschland
Österreich
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
France
Nederland
Italia (Italiano)
Italien (Deutsch)
España
Suomi
United Kingdom
Sverige
Slovenija
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark
Norge
Fler länder

Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt intresse för vår hemsida och vårt företag. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Vi följer strikt bestämmelserna i GDPR och bearbetar data enligt deras principer.

Nedan informerar vi dig i detalj om "Blue Tomato" och hanteringen av dina data. Du kan ladda ner hela integritetspolicyn här och även på ditt eget språk.

1. Vilka är vi och vem ansvarar för databehandling?

a) Företagsstruktur och företagsgrupp

Blue Tomato GmbH, FN 80499g (nedan kallad Blue Tomato Austria) är ett österrikiskt företag med huvudkontor på Hochstraße 628, 8970 Schladming, Österrike och en del av Zumiez-koncernen med moderbolaget Zumiez International LLC baserat i Lynnwood (USA) eller dess dotterbolag Zumiez Europe Holding GmbH med huvudkontor i Luzern (Schweiz). Zumiez International LLC med dess dotterbolag i Europa utgör företagsgruppen (nedan kallad Blue Tomato) i den mening som avses i GDPR.
Blue Tomato Austria driver Blue Tomato-webbplatsen och all dess onlinenärvaro och är operativt ansvarigt för alla dotterbolag till Zumiez-koncernen i Europa. Huvudkontorets plats och verksamhetsområde är Österrike enligt GDPRs betydelse.
Alla företag i koncernen åtar sig att skydda personuppgifter som en del av interna bindande företagsregler. Ytterligare information om att hävda dina rättigheter finns under punkt 6.

b) Dataskyddsansvarig

Blue Tomato Austria beslutar om resurser och ändamål för databehandling för alla dotterbolag i Zumiez-koncernen i Europa. Ansvarig för databehandling är därmed

Blue Tomato GmbH (FN 80499g)
Hochstrasse 628, 8970 Schladming (Österrike)
E-post: info@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

c) Von der Unternehmensgruppe ernannter Datenschutzbeauftragter

Christian Nitsche
Hochstraße 628, 8970 Schladming (Österrike)
E-post: datenschutz@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

d) Myracloud

Vår webbplats använder tjänster från Myra Security GmbH (DE), Landsberger Str. 187, 80687 München. Syftet med tjänsten är att säkra krypterad dataöverföring på Internet (SSL), förbättra den globala webbplatsens prestanda med Myra Content Delivery Network (CDN) och att förbättra säkerheten och skyddet mot hackerattacker genom Myra Hyperscale Web Application Firewall (WAF). Eftersom vi bryr oss mycket om din integritet har vi valt Myra som en tysk IT-säkerhetsleverantör. Myra uppfyller de höga GDPR-standarderna på ett tillförlitligt och säkert sett när vi behandlar dina uppgifter. De rättsliga grunderna för databehandlingen är därför vårt berättigade intresse och skyldighet enligt art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Tjänsten är obligatorisk för den tekniska säkerheten på vår webbplats. Mer detaljerad information om GDPR och Myra Security finns på GDPR-sidorna för Myra Security: https://www.myrasecurity.com/de/datenschutz/

2. Omfattning av dataskyddsbeskrivningen

Denna representativa dataskyddsbeskrivning gäller för samtliga företag i Blue Tomato inom Europa, för alla webbplatser för Blue Tomato Austria samt för all annan online-närvaro inklusive sociala medier och i synnerhet för fansidan på Facebook.

3. Vilka data hanterar Blue Tomato och var kommer dessa data från?

a) Var får Blue Tomato personuppgifter från?

Data samlas in av oss själva, t.ex. genom inmatning på vår hemsida, tillkännagivande i butiken m.m. eller så får vi dessa från tredje part, t.ex. genom en order via handelsplattformer. Dessutom kan vi bearbeta data som erhållits från andra offentliga källor.

b) Vilka data hanterar Blue Tomato?

Blue Tomato hanterar endast data som behövs för att uppfylla kontraktet, för uppfyllandet av lagliga skyldigheter eller i samband med berättigade intressen eller om du uttryckligen har givit ditt samtycke. Så långt det är möjligt (pseudo-)anonymiserar Blue Tomato dina data. Läs mer om detta under punkt 12. Säkerhetsåtgärder Blue Tomato behandlar inte några särskilda kategorier av data från sina kunder enligt artikel 9 i GDPR.

Personuppgifter som behandlas av Blue Tomato inkluderar:
 

 •  Personuppgifter som namn, adress, födelsedag, födelseort, leverans- och leveransadress,
 •  Fysiska data som vikt, längd, skostorlek och klädstorlek, men endast så pass att ingen identifiering av din person är möjlig,
 •  Kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress,
 •  Data och information från elektronisk trafik, t.ex. IP-adresser, cookies, pixlar, appar m.m.,
 •  Beställningsuppgifter för beställningarna,
 •  Reklam- och försäljningsdata,
 •  Allmänna kommunikationsdata, såsom förfrågningar och rådgivning via kundtjänst,
 •  Data som samlas in av Blue Tomato själv eller genom partners, t.ex. köpbeteende; betalningsagerande och intressen,
 •  Uppgifter för att uppfylla gällande lagar och förpliktelser,
 •  Uppgifter för att uppfylla kontraktsförpliktelser som tjänster eller garantier,
 •  Kreditkortsdata behandlas i en maskerad variant och endast i samband med missbrukskontroll,
 •  Övriga kontouppgifter endast för bankbetalningar och som en del av (åter-)överföringar.

 

4. I vilket syfte behandlar vi data och på vilken rättslig grund gör vi det?

Blue Tomato vill kunna erbjuda dig det bästa möjliga sortimentet och det bästa möjliga urvalet av produkter och tjänster, skräddarsytt för dina önskemål och intressen. Därigenom måste vi också ta hänsyn till landsspecifika omständigheter som språk, valuta och eventuellt olika föreskrifter.

Vi hanterar data baserat på de angivna rättsliga grunderna och därmed relaterade syften.

a) För fullgörande av avtalsförpliktelser (artikel 6 stycke 1 punkt b i GDPR)

 •  Uppfyllande av ditt inköp enligt våra villkor,
 •  Rådgivning och upplysning vid köp,
 •  Tillhandahållande av tjänster som resor och kurser,

b) För att skydda Blue Tomatos eller tredje parts berättigade intressen (artikel 6 stycke 1 punkt f i GDPR)

För att erbjuda dig en perfekt shopping i vår webbshop och våra butiker, ge dig den bästa servicen och de bästa råden, erbjuda tjänster som resor, sportkurser, tävlingar och andra evenemang samt deltagande i alla erbjudanden från Blue World och hålla dig informerad om produkter, trender, innovationer och att samla in, lagra, hantera och analysera de uppgifter som tillhandahålls.

Rättfärdigat intresse för Blue Tomato eller tredje part är därmed:

 •  - Att genomföra marknadsaktiviteter, i synnerhet personlig annonsering i samarbete med tredje part, t.ex. reklampartner,
 •  - Att genomföra lojalitetsprogram för kunder,
 •  - Att tillhandahålla ett kundkonto och kundprofil på Blue Tomatos webbplatser,
 •  - Hantering och lagring av kommunikationsinnehåll i e-post, telefon eller annan kommunikation (t.ex. vid klagomål, begäran om upplysningar enligt punkt 6),
 •  - Att genomföra leverans av dina beställningar via en hanterare, i synnerhet en fraktfirma som i syfte att leverera och spåra din beställning även kan få din e-postadress och ditt telefonnummer,
 •  - Att underhålla funktionaliteten på vår hemsida, våra onlinebutiker och annan online media från Blue Tomato,
 •  - Att analysera köpbeteende hos Blue Tomato och dess reklampartner,
 •  - Att vidta övervakningsåtgärder för skydd av anställda, kunder och egendom hos Blue Tomato, dess leverantörer och andra partners,
 •  - Att uppfylla rättsliga anspråk och försvara sig mot obehöriga krav,
 •  - Att bekämpa bedrägerier och vidta förebyggande åtgärder, t.ex. mot kreditkortsbedrägerier,
 •  - Att samråda med kreditbyråer och utbyta data för kreditkontroller,
 •  - Att vidta åtgärder för att ytterligare utveckla utbudet av produkter och tjänster,
 •  - Att göra statistiska utvärderingar,
 •  - Att genomföra omröstningar, affärsutveckling och strategiska åtgärder inom företagsgruppen Blue Tomato,

 • DHanteringen baseras på berättigade intressen som du i enskilda fall kan åberopa enligt artikel 21 i GDPR. Du kan läsa mer om detta under punkt 6.

  c) Som en del av ditt samtycke (artikel 6 stycke 1 punkt a i GDPR)

  Förutom punkterna a) och b) behandlar Blue Tomato bara dina personuppgifter efter att du har gett ditt samtycke, t.ex. genom nyhetsbrev eller när cookies används (mer om detta under punkt 10 i Cookie-riktlinjerna). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Se mer om detta i punkt 6.

  5. Vem får dina data?

  a) Allmänna bestämmelser

  Blue Tomato har tydliga regler om vem som kan få personuppgifter. Inom Blue Tomato kommer endast de anställda att få dina uppgifter, vilka de behöver för att uppfylla sina avtalsenliga, lagliga och regulatoriska uppgifter och skyldigheter och för att skydda de berättigade intressen som nämns i punkt 3b.
  Dessutom är dina uppgifter tillgängliga för processorer på uppdrag av Blue Tomato, dvs. företag som stöder oss i att uppfylla vårt företags mål och uppgifter, som IT-företag, betalningsleverantörer, leverantörer, tryckare, adressvalideringspartners (vi arbetar med Loqate) i den utsträckning som är nödvändig för att utföra de uppgifter som tilldelats dem. Blue Tomato har skriftliga avtal med dessa uppdragstagare, vilket kräver att de följer samma standarder som Blue Tomato.
  Dessutom får tredje part, med vilka Blue Tomato samarbetar inom ramen för de angivna bearbetningsformerna eller som kan ha ett berättigat intresse för samarbetet som t.ex. insamlingsorgan, betalningsleverantörer eller handelsplattformar, personuppgifter från Blue Tomato, t.ex. om du handlar på dessa plattformar via Blue Tomato.
  Om det finns en lagstadgad eller officiell skyldighet kan de offentliga myndigheterna också få uppgifter.

  b) Dataöverföring till tredje land

  En överföring av data till länder utanför EU sker endast om landet har en lämplig skyddsnivå enligt artikel 45 i GDPR eller andra garantier enligt artikel 46 i GDPR som skyddar dina data tillräckligt.
  Blue Tomato har inom koncernen tagit fram bindande interna dataskyddsbestämmelser som har godkänts av dataskyddsmyndigheten enligt artikel 46 stycke 2 punkt b i GDPR) som ett tillägg till de standardiserade dataskyddsklausuler som används i enlighet med artikel 46 stycke 2 punkt c i GDPR. Blue Tomato överför data baserat på dessa garantier.

  c) Övrig dataöverföring till USA

  För fullständighetens skull hänvisar vi dig till att det i USA finns övervakningsåtgärder av amerikanska myndigheter som i allmänhet tillåter lagring av alla personuppgifter för alla personer vars data har överförts från EU eller Schweiz till USA. Detta görs utan åtskillnad, begränsning eller undantag på grundval av det eftersträvade målet och utan ett objektivt kriterium, som skulle begränsa de amerikanska myndigheternas tillgång till uppgifterna och dess efterföljande användning till mycket specifika, strängt begränsade ändamål, vilket rättfärdigar både behörig tillgång till dessa data samt förhindrande av dess otillbörliga användning. Dessutom påpekar vi att i USA finns det ingen rättslig åtgärd tillgänglig för den registrerade personen som gör det möjligt för dig att få tillgång till uppgifterna om dig eller att få rättelse eller möjlighet till radering, och det finns heller inget effektivt rättsligt skydd mot generell behörighet för amerikanska myndigheter. Vi hänvisar dig uttryckligen till denna rättsliga och faktiska situation så att du kan fatta ett välgrundat beslut att samtycka till användningen av dina uppgifter.
  Vi påpekar vidare att USA, och i synnerhet företag utanför "EU-USA och Schweiz-USA-skyddsramen", inte har tillräckligt med dataskydd.

  6. Hur länge hanterar och lagrar vi data?

  Vi lagrar dina data under hela affärsrelationen och bortom den för att utföra reklamverksamhet inom de berättigade intressena så länge du inte gör invändningar mot denna behandling enligt artikel 21 i GDPR eller om du har gett ditt samtycke och inte har återkallat det. Läs mer under punkt 6.
  På grund av lagrings- och dokumentationskrav kan ytterligare lagring vara nödvändigt. Detta inkluderar bland annat den österrikiska federala skattelagen (BAO) och den österrikiska handelslagen (UGB) samt annan nationell och europeisk lagstiftning.
  På grund av våra garantiförpliktelser och våra leverantörers garantier är en lagringsperiod på 3 år (kort tidsbegränsning) och i enskilda fall mycket längre lagringsperiod (lång tidsbegränsning) möjlig och nödvändig eller så kan vi vara skyldiga att göra det av rättsliga skäl.

  7. Dina rättigheter som en berörd person.

  GDPR garanterar dig omfattande skydds- och informationsrättigheter, i synnerhet rätten till invändning och återkallelse. Du kan alltid kontakta vår dataskyddsansvarige med din förfrågan eller ditt klagomål.
  Den ansvariga tillsynsmyndigheten för koncernen är den österrikiska dataskyddsmyndigheten. Du kan även kontakta dem om det rör sig om klagomål. www.dsb.gv.at
  Dina rättigheter, som generellt är kostnadsfria, i detalj:

  a) Rätt till information enligt artikel 15 i GDPR

  Du har rätt att få gratis information om dina personliga och lagrade data samt möjligen till rättelse, blockering eller radering samt återkallande av beviljat samtycke. Kontakta vår dataskyddsansvarige om du vill veta hur vi använder dina data.

  b) Rätt till korrigering enligt artikel 16 i GDPR

  Är dina uppgifter inte längre korrekta, vill du utöva dina rättigheter eller har du en annan förfrågan? Meddela helt enkelt vår kundtjänstpersonal.
  E-post: info@blue-tomato.com
  Tel: +43 3687-2422-333

  c) Rätt till radering eller begränsning enligt artiklarna 17 och 18 i GDPR

  På din begäran och enligt villkoren i artikel 17 i GDPR tar vi bort dina uppgifter så länge som vi inte är berättigade att fortsätta använda dem.
  Enligt villkoren i artikel 18 i GDPR eller om vi inte kan radera dina data kan du begära att vi begränsar hanteringen av dina data.
  I samtliga fall informerar vi också mottagarna av informationen om ditt problem och ber dem att också uppfylla din begäran.

  d) Rätt till dataöverföring enligt artikel 20 i GDPR

  Du kan begära att vi förser dig med dina lagrade data.

  e) Rätt till invändning enligt artikel 21 i GDPR och rätt till återkallelse enligt artikel 13 i GDPR

  Om behandlingen av uppgifterna med ditt samtycke baseras på artikel 6 stycke 1 punkt a, kan du när som helst återkalla detta samtycke.
  Om vi behandlar dina uppgifter på grund av vårt berättigade intresse kan du använda denna bestrida detta enligt artikel 21 i GDPR. Vi kommer omedelbart att kontrollera om din begäran är berättigad.
  För att utöva din rätt till återkallelse och invändning, kontakta vår kundtjänst eller vår dataskyddsansvarige.

  f) Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering enligt artikel 22 i GDPR

  Du har rätt att inte utsättas för automatiserat beslutsfattande och profilering såvida det inte har rättslig effekt eller påverkar på ett avgörande sätt .

  Blue Tomato använder automatiserat beslutsfattande och profilering enligt punkt 9.

  8. Måste du överföra data till oss?

  För att hantera din beställning behöver vi dina uppgifter. Om du ger oss uppgifter är du skyldig att tillhandahålla sanningsenlig information. Vid felaktig information, t.ex. felaktig åldersinformation, har vi rätt att kräva återbetalning för eventuella skador som uppkommer för oss i händelse av kriminell betydelse.
  Du är inte skyldig att lämna data eller ge ditt samtycke till behandling om uppgifterna inte är relevanta för kontraktets utförande.
  På grund av olika åldersgränser för samtycke och betalningsförmåga behöver vi veta din ålder i enskilda fall.

  9. Automatiserat beslutsfattande och profilering

  a) Automatiserat beslutsfattande

  Automatiserat beslutsfattande sker bara om du väljer att handla på faktura.

  Identitets- och kreditkontroll för betalningsmetoden "Inköp på faktura"
  Om du väljer att använda betalningsmetoden "Inköp på faktura" i beställningsprocessen kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke till överföring av nödvändiga uppgifter till respektive betalningsleverantör för hantering av betalningen och för en identitets- och kreditkontroll. Om du ger ditt samtycke skickas dina registrerade uppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, telefonnummer) och de uppgifter som är kopplade till din beställning till respektive betalningsleverantör. För sina egna identitets- och kreditkontroller skickar respektive betalningsleverantör, eller partnerföretag som anlitats av leverantören, data till kreditbyråer och tar emot data från denna information, och när så är nödvändigt även kreditinformation baserad på matematiska-statistiska processer, inklusive adressdata som påverkar deras beräkning. Dessutom använder respektive betalningsleverantör hjälpmedel från tredje part för att upptäcka och förebygga bedrägerier. Data som erhålls med dessa verktyg kan vid behov lagras krypterad med tredje part så att de endast kan läsas av respektive betalningsleverantör. Endast om du väljer betalningsmetod "Inköp på faktura" hos vår samarbetspartner kommer dessa data att användas, annars förfaller data automatiskt efter 30 minuter.

  b) b) Profilering

  Blue Tomato försöker ta hänsyn till dina personliga intressen, preferenser och köpbeteenden för att ge dig en optimal shoppingupplevelse i vår webbshop och i våra butiker. För detta ändamål analyserar vi också de uppgifter som lämnas av dig, ditt köp och internetbeteende inom ramen för de lagliga bestämmelserna. I den mån vi använder cookies och pixels för detta ändamål begär vi ditt samtycke inom ramen för vår cookie-policy, förutom när användningen inte är nödvändig för kommunikationen eller när den tillåts av Blue Tomatos berättigade intressen även utan ditt samtycke. Mer om detta under punkt 10 i cookies-policyn.

  10. Cookies-policy, webbplatsanalys, sociala medier och e-postannonsering

  a) Allmän information om användningen av cookies

  Vi använder cookies och pixlar på olika sidor för att göra besök på vår webbplats attraktiv och möjliggöra användningen av vissa funktioner. Detta är små text- eller bildfiler som lagras på din dator eller är integrerade vår hemsida. Dessa hjälper till att identifiera användarens internetbeteende och därmed kan delar av webbplatsen eller specifik information anpassas till dina intressen. Blue Tomato använder "egna cookies" och "cookies från tredje part". En "egen cookie" kommer från Blue Tomato som webbplatsoperatör. Cookies från tredje part tillskrivs en annan, "tredje" person, (online marknadsföringsleverantör m.fl.) som lägger sina cookies på vår webbplats genom avtal med oss. Med en egen cookie kan du som användare bara bli igenkänd på den sida från vilken cookien härstammar, men inte på flera domäner bort. Uppgifterna kommer därför inte att lämnas ut till tredje part.
  Cookies från tredje part sätts av entreprenörer som samlar in användarinformation genom ett avtalsförhållande med Blue Tomato för att optimera och/eller personifiera marknadsaktiviteter.

  I användningen av cookies/pixlar särskiljer Blue Tomato

  •  nödvändiga (endast egna cookies)

  Dessa är de som är nödvändiga för att upprätthålla kommunikation, nödvändiga funktioner och/eller för att ge information. Dessa ställs automatiskt in och tas bort efter slutet av webbläsarsessionen eller utgången av den angivna tiden.

  •  väsentliga (egna cookies och cookies från tredje part)

  Dessa är de som finns kvar på din dator för den avsedda tiden och som ser till att Blue Tomato känner igen din dator, dina inställningar och din information nästa gång du besöker sidan, vilket besparar dig från att fylla i formulär med dina data. Dessa cookies används för att utnyttja funktionerna som erbjuds eller innehåller endast allmän anonymiserad information om din åtkomst till webbplatsen (inte själva innehållet i dina data) för att förse Blue Tomato med ytterligare information om dessa åtkomster för statistiska ändamål eller för att tillåta Blue Tomato att analysera navigeringsbeteendet (anonymiserat) på sina webbplatser och därigenom förbättra internetnärvaron.

  •  Reklam-cookies/pixel, pixlar (cookies från tredje part)

  Dessa är de som tjänar till att skräddarsy våra erbjudanden och tjänster till dina behov, intressen och preferenser och för att ge dig kampanjerbjudanden som är skräddarsydda för dina behov. Dessa kommer endast att användas efter ditt samtycke, såvida vi inte har rätt att använda dem även utan samtycke.

   

  b) Cookies/pixlar som används av Blue Tomato

  I det följande stycket ger vi dig en omfattande beskrivning av alla cookies/pixlar som används av Blue Tomato och vilka personuppgifter som används.

  Cookies/pixlar som används av Blue Tomato

  c) Återkallande och invändningsmöjligheter

  Du kan återkalla ditt beviljade samtycke när som helst och även invända mot användningen av cookies/pixlar som inte kräver samtycke såvida de inte är nödvändiga eller när deaktivering är tekniskt möjlig. Vi påpekar dock att i händelse av en invändning kan inte alla funktioner på webbplatsen göras tillgängliga i sin helhet.

  Du har flera alternativ för att motsätta dig användning av cookies/pixlar eller att återkalla ett redan beviljat samtycke.
  Därför erbjuder de vanligaste webbläsarna möjligheten att förhindra användningen av cookies. Under följande länkar lär du dig hur det fungerar:

   

  Via webbläsartillägg som t.ex. Ghostery kan du inaktivera enskilda cookies och kontrollera vilka cookies som används och vilka som inte är det. Installationen är enkel, snabb och tillgänglig för alla större webbläsare.
  När det gäller "cookies från tredje part" tillhandahåller tjänsteleverantörerna ofta själva deaktiveringsalternativen. De viktigaste visas dessutom under punkt d.
  Dessutom erbjuder Blue Tomato möjlighet till inloggning eller opt-out med hjälp av cookie-banderollen för varje ny session.

  d) Webbplatsanalys och sociala medier

  GOOGLE ANALYTICS

  GGoogle Analytics är en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av Google av använda erbjudanden från Blue Tomato. Informationen som samlas in av cookien om användningen av våra webbsidor (inklusive din IP-adress) överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Blue Tomato vill härmed hänvisa till att Blue Tomatos webbplatser som använder Google Analytics har utökats med koden "gat._anonymizeIp ();" för att säkerställa en anonym samling av IP-adresser (s.k. IP-maskering). Google registrerar endast din IP-adress i förkortad form, vilket garanterar anonymisering och som inte tillåter att några slutsatser kan göras om din identitet. I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress att i förväg förkortas av Google inom europeiska unionens medlemsstater eller inom andra avtalsbundna stater i överenskommelsen inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av Blue Tomatos webbsidor, sammanställa rapporter om Blue Tomatos webbplatsaktivitet och tillhandahålla Blue Tomato via annan webbplats och andra internet-relaterade tjänster. Detta genomförs som en del av Google Analytics och när din webbläsare skickar IP-adressen kan den inte slås samman med annan data från Google. En överföring av dessa uppgifter av Google till tredje part sker endast på grund av lagstadgade regler eller i samband med hanteringen av din beställning. I inget fall kommer Google att matcha dina data med andra data som samlats in av Google. Med ditt samtycke godkänner du hantering, omfattning och angivet syfte med de uppgifter som samlats in om dig av Google på det sätt som beskrivs ovan. Du kan ändra lagring av cookies med en motsvarande inställning av din webbläsares programvara och förhindra användning genom de andra möjligheterna enligt punkt 10. Blue Tomato påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på vår hemsida till fullo. Du kan också förhindra insamling till Google av data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av dessa webbsidor (inklusive din IP-adress) och hantering av dessa data av Google genom följande länk och där ladda ner och installera det tillgängliga webbläsartillägget. För mer information om Google Analytics och dataskydd, se http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  DOUBLECLICK BY GOOGLE

  DoubleClick by Google är en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick av Google använder cookies för att visa annonser som är relevanta för dig. Din webbläsare kommer att tilldelas ett pseudonymt identifikationsnummer (ID) för att se vilka annonser som har dykt upp i din webbläsare och vilka annonser som har använts. Dessa cookies innehåller ingen personlig information. Användning av DoubleClick-cookies tillåter Google och dess associerade webbplatser att visa annonser baserat på tidigare besök på Blue Tomatos webbplatser eller andra webbplatser på Internet. Informationen som genereras av dessa cookies skickas av Google för utvärdering till en server i USA och lagras där. En överföring av dessa uppgifter av Google till tredje part sker endast på grund av lagstadgade regler eller i samband med hanteringen av din beställning. I inget fall kommer Google att matcha dina data med andra data som samlats in av Google. Genom att använda webbplatsen Blue Tomato samtycker du till Googles behandling av dina data och sättet för hantering som beskrivs ovan samt det angivna syftet. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet därmed. Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på vår hemsida i sin helhet. Du kan också förhindra insamling och hantering av data till Google som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen genom att använda nedanstående länk och ladda ner och installera webbläsartillägg som finns tillgängliga under DoubleClick Deactivation Extension.

  WEBBPLATSANALYS AV ECONDA, OPTIMIZELY OCH INTELLIAD

  För den behovsinriktade designen samt för optimering av denna webbplats används lösningar och teknik från econda GmbH (http://www.econda.de), Optimizely, Inc. (https://www.optimizely.com/) och intelliAd Media GmbH (www.intelliad.de) samt Google Tag Manager för att samla in och lagra anonymiserad data och att utifrån dessa skapa användarprofiler med hjälp av pseudonymer. I detta syfte kan cookies användas för att möjliggöra igenkänning av en webbläsare. Användarprofiler slås inte samman med någon data om pseudonymens bärare utan användarens uttryckliga samtycke. I synnerhet IP-adresser utplånas omedelbart efter mottagandet och mappning från användarprofiler till IP-adresser är inte möjligt. Besökare på denna webbplats kan när som helst motsätta sig framtida insamling och lagring av data på följande länk:

  Skicka motsättning till Econda
  Skicka motsättning till intelliAd
  Skicka motsättning till Optimizely

  ANVÄNDNING AV PLUGIN-PROGRAM FÖR SOCIALA MEDIER

  Vi använder inte plugins för sociala medier. Tecken och logotyper för Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter och Youtube som visas på Blue Tomatos webbplatser är endast länkar till sidorna för dessa tjänster. Om du klickar på en av dessa ikoner kommer tjänsteleverantören inte att få någon personlig information från dig.
  Du kan dela och visa innehåll från Blue Tomato där. Genom att använda den respektive leverantörens tjänster underkastar du dig deras dataskyddspolicy. Se även våra anteckningar under punkt 12, länkar till externa webbplatser.

  e) E-postreklam

  Genom att prenumerera på nyhetsbrevet kommer din e-postadress att användas för våra reklamändamål tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken "Avsluta nyhetsbrev" i slutet av varje nyhetsbrev utan att det medför några extra kostnader förutom överföringskostnader i enlighet med åtkomstleverantörens bastariff. Som nyhetsbrevsabonnent skickar vi regelbundet utvalda erbjudanden för liknande produkter från vårt sortiment via e-post. För det individuella och förbättrade nyhetsbrevet använder Blue Tomato tjänsteleverantören Emarsys. Genom att länka olika kommunikationskanaler skapas poster med hjälp av cookies som ger Blue Tomato möjlighet att informera dig om de mest lämpliga och aktuella produkterna och erbjudandena. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner du också att vi skickar din e-postadress till Emarsys.

  Om du inte vill att Blue Tomato ska lagra cookies som vi behöver ditt samtycke till, eller om du vill återkalla det samtycke du har gett för att lagra cookies, kan du göra det här. Observera att i detta fall kommer vissa funktioner på webbplatsen att vara begränsade. Du hittar mer information om detta i vår cookie policy.

  11. Våra säkerhetsåtgärder

  Dina personuppgifter kommer att krypteras i orderprocessen via internet via Secure Socket Layer (SSL) (det här utesluter adressöverföring i nyhetsbrev). Här använder vi en mycket säker 128-bitars kryptering (SSL 3.0, RC4) från GeoTrust. Kreditkortsuppgifter lagras inte, utan samlas in och hanteras direkt av respektive betalningsleverantör.
  Vi säkrar vår hemsida och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, tillgång, ändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga personer.
  Vi följer principerna i GDPR enligt artikel 5 i alla hanteringsaktiviteter och genomför en noggrann granskning av alla hanteringsaktiviteter som ett led i vårt system för hantering av dataskydd. Dessutom genomför vi periodiska externa dataskyddsgranskningar.
  Tillgång till ditt kundkonto är endast möjligt efter att du har angett ditt personliga lösenord. Du bör alltid behandla din tillgångsinformation konfidentiellt och stänga webbläsarfönstret när du har avslutat kommunikationen med oss, särskilt om du använder datorn tillsammans med andra.

  12. Länkar till externa webbplatser

  Blue Tomatos webbplatser innehåller länkar till andra företags webbplatser. Blue Tomato har ingen inverkan på designen och innehållet på dessa webbplatser. Blue Tomato kan inte heller kontrollera hur leverantörerna av dessa webbplatser hanterar din information. Dataskyddspolicyn och vårt ansvar och våra skyldigheter sträcker sig därför inte till dessa.